نامه ای به کرمِ‌ عزیزِ مغزم

20
0

نویسنده : درسا (مریم) حکیم الهی

گیرنده: کرم مغزم

تاریخ نگارش : 9 دی ماه 1402

سلام‌ کرم عزیز کمتر کرم بریز 

اجازه بده لحنم را با تو تغییر دهم چون هرچه با تو دوستانه صحبت کردم سرانجامی برایم نداشت اما شاید این نامه بتواند خرخره ات را بجود و تو را سر عقل بیاورد که دست از سر کچل من برداری. 

این روزها که به سختی در حال پوست انداختن به مثابه یک مار هستم و سینه خیز بر روی زمین میخزم، تو کوچیک ترین مار وجودم، همانند یک مویرگِ چسبیده بر سلول های خاکستری ام، مزاحم ترین بخش زندگی ام شده ای  .

هر صبح‌ که‌ چشم به جهان باز میکنم خمیازه ی کش دار و پر فریادت را روانه ی مغزم میکنی 

تا تکانی به بدنم میدهم بوی گند دهانت تکانه ای سهمگین حواله ام میکند 

تا پتوی نرم یوگایم را برروی فرشی که پدرم داده است، پهن میکنم تا از دست تو رها شوم ،تمام خاطراتم با پدرم را برایم‌ مرور میکنی ‌و‌ خفه ام میکنی ، بلاجبار آن را جمع میکنم. 

به سمت یخچال خالی ام سینه خیز میروم در میان راه لبخندی در آینه میزنم تا به خودم کمک کنم باز هم وراجی ات را آغاز میکنی و اشک هایم را هدیه میدهی از خودم روی برمیگردانم به راهم ادامه میدهم، قوت غالبم را درون قابلمه ی ملامینی میندازم تا آب پز شود به سفیدی اشان خیره میشوم، آرزو‌ میکنم روسفید شوم ، میخواهم میزم را بچینم اما تو با خوش اندیشی ام میز صبحانت را میچینی و ذره ذره از آن تغذیه میکنی و بدبینی را در روحم تزریق میکنی.

لپ تاپم را باز میکنم تمام توانم را میگذارم تا طرحی بیافرینم اما مدام در سرم میخزی و نتیجه ی طرحم خطوط کرم مانند است، از آن دست ‌میکشم.

بلند میشوم به سمت گلهایی که روز به روز پژمرده تر میشوند، میروم بوی کپکشان را حس میکنم، دستم را داخلشان فرو‌میکنم همه اشان کرم زده اند ،کرم‌های خاکی 

دوستانت هستن سلامت را بهشان میرسانم

قلم و‌ کاغذ را برمیدارم هرچه میگویی را مینویسم تا تمام شوی! روانشناس ها و معلم های یوگا گفته اند هجوم افکار را بنویسید کاغذ را پاره کنید، گوش میدهم مینویسم پاره میکنم، مینویسم پاره میکنم ، من دارم تمام میشوم و تو هنوز زنده ای، ای موجود کریه…

از این هم دست میکشم یک جا مینیشنم با تو حرف میزنم

کرم کرموی وجودم مرا رها کن 

من تشنه ی زندگی و نورم

درونم را به تاریک ترین بخش هستی تبدیل کردی 

سرانجامش هم که قرار است غذای بقیه دوستانت شوم 

این لحظه ای که میتوانم زیست کنم، مرا تنها بگذار 

قول میدهم بعد از اینکه نتوانستم بازدمی را بروز دهم و خاک های خنک و نرم را رویم ریختند خودم لباس عروس را باز کنم تمام وجودم را در اختیارت بگذارم 

نه فقط مغزم

تمام اعضا و احشایم برای تو 

فقط همین لحظه که دمی می آید و میرود بگذار باشم

من زندگی را دوست دارم

از من دست بکش کرم عزیز مغزم

نویسنده : درسا (مریم) حکیم الهی

گیرنده: کرم مغزم

تاریخ نگارش : 9 دی ماه 1402

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *